Reglaments
Rēķina izdruka

Rēķina izdruka

Drukāt

Maksātājs:
Datums:
Nosaukums vai vārds, uzvārds
Rēģ. nr. vai personas kods
Juridiska adrese vai dzīves vieta, pasta indekss
Bankas rekvizīti
Samaksa par mediācijas procesu starp (A) un (B)
Mantiskais strīds Nemantiskais strīds
Mediatoru skaits 1 2 3
Strīda mantiskais novērtējums (EUR)
% Atlaide: