Reglaments
Mediatoru saraksts

Mediatoru saraksts

Drukāt

Rada Matjušina

Sabiedriskās organizācijas «Mediācija un ADR» (ADR – alternatīva strīdu risināšana) valdes priekšsēdētāja, kā arī ētikas komisijas priekšsēdētāja, mediators. Rada ir zvērināts advokāts, Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, Latvijas Universitātes pasniedzēja. Ieguvusi maģistra grādu tiesvedībā un turpina iegūt doktora grādu.


Kristīna Ņikuļcova

Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama priekšsēdētāja, mediators. Ir ieguvusi sociālā psihologa augstāko izglītību. Ir izgājusi speciālu vadības un kompetences kursu A.S.V. un turpina paaugstināt savu kvalifikāciju vadības, pārrunu un personisko attiecību jomā. Pagātnē – viena no lielākā Latvijas holdinga struktūrvienības vadītājām. Starptautiskās uzņēmēju asociācijas WISE loceklis.