Reglaments
Nolikums

Nolikums

Drukāt

 

 

APSTIPRINĀTS
«Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama» dibinātājs
Biedrības «Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija»
biedru kopsapulcē
2014. gada 6. jūnija sēdē, prot. Nr. 06.06. - 2014/2

 

 

 

 

 

Nolikums

Par Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama darba organizāciju

 

 

 

 

 

1. «Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama» (turpmāk tekstā Mediācijas nams) dibinātājs ir  Biedrība «Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija»

 

2. Mediācijas nama darbu veic iecelts priekšsēdētājs, turpmāk tekstā — Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama priekšsēdētājs.

 

3. Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama priekšsēdētāju ieceļ un apstiprina biedrība «Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācijas» valdes loceklis.

 

4. Mediācijas nama, turpmāk tekstā Mediācijas nams, priekšsēdētājs veic administratīvās funkcijas.

 

5. Mediācijas nama iekšējo lietvedību veic Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītājs.

 

6. Mediācijas nama priekšsēdētājs un Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītājs pilda savus pienākumus godīgi un godprātīgi, apņemas neizpaust iegūto konfidenciālo informāciju un datus, kuri kļuvuši zināmi, veicot savus pienākumus. Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītāja pienākumus mediācijas procesā var pildīt Mediācijas nama priekšsēdētājs.

 

7. Mediācijas nama priekšsēdētājs noslēdz sadarbības vienošanās ar konkrētiem mediātoriem.

 

8. Mediācijas nama priekšsēdētājs nozīmē konkrētus mediātorus mediācijas procesa veikšanai saskaņā ar Rīgas šķīrējtiesas mediācijas nama reglamentu.

 

Rīga, 2014. gada 6. jūnijā

Biedrības "Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija"
valdes loceklis
Jurijs Ņikuļcovs