Reglaments
Mediācijas likums

Mediācijas likums

Drukāt

 

 

2014.gada 18.jūnijā – stājas spēkā Mediācijas likums, kurš ir pieņemts šī gada 22.maijā. Šis ir liels solis strīdu ārpustiesas izšķiršanas veidu attīstības virzienā. Likums ir izstrādāts, lai veidotu tiesiskus priekšnoteikumus mediācijas izmantošanai, veicinot harmonizāciju sabiedrības attiecībās.

 

Pateicoties Meidācijas likumam šī procedūra ir oficiālā. Likums paredz brīvprātību, konfidencialitāti, pušu vienlīdzību un sadarbību, kā arī mediatoru neitralitāti un objektivitāti kā mediācijas pamatprincipus. Saskaņā ar likuma noteikumiem, mediāciju uzsāk, noslēdzot rakstisku līgumu ar mediatoru. Līgumā ir iekļauta informācija par strīda būtību, pušu un mediatora tiesībām un pienākumiem, procesa izdevumiem u.c.

 

Par likuma nopietnu aspektu var uzskatīt to, ka jebkurā rakstveida līgumā var iekļaut klauzulu par mediāciju vai izveidot atsevišķu līgumu par mediāciju. Mediators sagatavo abām pusēm apliecinājumu par to, ka mediācija ir pabeigta ar vienošanos vai bez tās. Dokumentam, kuru izsniedz mediators, ir juridisks spēks. Mediāciju var izmantot gan ārpustiesas strīda izšķiršanā, gan arī tiesvedības procesa laikā, ja to pieļauj citas tiesību normas un priekšnoteikumi.

 

Šī ir tikai neliela daļa no tā, ko paredz Mediācijas likums. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai Jūs vēlaties izmantot mediācijas procesu, droši vērsieties Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas namā.

 

Šeit Jūs varat izlasīt likumu.