Reglaments

Mediācijas izmaksas

Drukāt

Mediācijas reglamenta pielikums Nr.1
 

 

  Strīda summa Mediācijas administratīvas izmaksas Mediatoru honorārs
(katram), ja mediāciju vada:
 
1 mediatros 3 mediatori

Līdz 1500 EUR

10% no summas, bet ne mazāk kā 70 EUR

70 EUR

70 EUR

 

No 1501 EUR  līdz 7000 EUR

140 EUR +

2% no summas, kas parsniedz 1500 EUR                 

140 EUR

100 EUR

 

No 7001 EUR līdz 30 000 EUR

220 EUR +

1% no summas, kas pārsniedz 7000 EUR                

220 EUR

150 EUR

 

No 30 001 EUR līdz 150 000 EUR

450 EUR +

0.8% no summas, kas pārsniedz 30 000 EUR

500 EUR

300 EUR

 

No 150 001 EUR  līdz 700 000 EUR

1000 EUR +

0.3% no summas, kas pārsniedz 150 000 EUR         

900 EUR

500 EUR

 

No 700 001 EUR līdz 1 500 000 EUR

2200 EUR +

0.2 % no summas, kas pārsniedz 700 000 EUR        

1300 EUR

700  EUR

 

Virs 1 500 001 EUR

3500 EUR+

0.1% no summas,kas pārsniedz 1 500 00 EUR   

2200 EUR

1100 EUR

 
             

 

1) Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

 

2) Mediatora ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc mediatora iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

 

3)Papildu izmaksu mediācijas procesa summa tiek noteikta saskaņā ar tāmi, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

 

4)Procesa izdevumi norādīti bez Pievienotās Vērtības Nodokļa (PVN)