Reglaments
Mediācijas atruna

Mediācijas atruna

Drukāt

 

 

Tipveida mediācijas atruna (klauzula)

 

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta mediācijas ceļā saskaņā ar “Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama reglamentu”, ja puses tam neiebilst.

 

 

Kombinētā tipveida mediācijas atruna

 

 

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms tiks risināta mediācijas ceļā saskaņā ar “Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama reglamentu”, ja puses tam neiebilst. Ja viena no pusēm nepiekrīt mediācijas procesa izmantošanai, strīds pilnīgi tiks izšķirts _______________________.

 

 

SVARĪGI:

 

Izmantojot doto atrunas veidu, tajā ir jāiekļauj viens no sekojošiem variantiem:

 

1.variants - “Rīgas šķīrējtiesā (Reģ.№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā”.

 

2.variants - “Rīgas šķīrējtiesā (Reģ.№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata”.

 

3.variants - “Rīgas šķīrējtiesā (Reģ.№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai LR tiesā pēc prasītāja izvēles”.

 

4.variants – Latvijas republikas tiesā.