Par mediāciju
Ievadvārds

Ievadvārds

Drukāt

Rīgas Šķīrējtiesas mediācijas nams

 


2014. gada maijā Rīgas Šķīrējtiesas dibinātājs Strīdu Alternatīvo Izšķiršanas Veidu Asociācija (SAIVA) sāka piedāvāt vēl vienu ārpustiesas strīdu risināšanas veidu — mediāciju. Šī alternatīvā strīdu risināšanas veida īstenošanai SAIVA ir izveidojuši atsevišķu struktūru – Rīgas Šķīrējtiesas Mediācijas Namu. Nesen mēs esam kļuvuši arī par sabiedriskās organizācijas «Mediācija un ADR» (vai ASR — Alternatīvā strīdu risināšana) biedriem. Šī organizācija aktīvi attīsta mediāciju Latvijā. SAIVA izstrādājusi un pieņēmusi mediācijas reglamentu.

 

Ikviens, kuram ir nepieciešama mediātora palīdzība, var vērsties pie mums un uzsākt ārpustiesas strīda risināšanas procesu.

 

Mediācija kā strīdu un domstarpību risināšanas veids Latvijā līdz šim nav pienācīgi novērtēts. Attīstītākās valstis — Lielbritānija, Vācija, Austrija, Japāņa, Ķīna neiztiek bez tāda svarīga strīdu risināšanas veida kā mediācija. ASV neviens pārrunu process ekonomikas, biznesa vai politikas jomā nenotiek bez mediātora klātbūtnes. Latvijā to jāievieš un jāizmanto ne tikai ģimenes strīdos, bet arī strīdos starp uzņēmējiem.

 

Mediācija — kopīgs (strīda pušu un mediātora) regulēšanas un konflikta novēršanas process. Šā procesa gaitā divi vai vairāki dalībnieki, ar trešās neatkarīgas puses (mediātora) palīdzību, runā viens ar otru un atrod visām pusēm pieņemamu problēmas risinājumu.

 

Mediātora funkcija - palīdzēt konflikta dalībniekiem izskatīt un izpētīt visus iespējamos risinājumu veidus. Ja tas sasniedzams, mediātors palīdz atrast to risinājumu, kas apmierina visu konflikta pušu intereses.

 

 

Mediācija līdz ar pārrunām un šķīrējtiesvedību ir ārpustiesas konfliktu risināšanas metode. Šīs metodes tika apvienotas alternatīvo strīdu risināšanas metožu grupā — ASR (Alternatīvā strīdu risināšana).

 

Alternatīvs strīdu risināšanas veids — tā ir domstarpību un strīdu risināšanas metode, kas atšķiras no tiesvedības.

 

Latvijā mediāciju uztver kā kaut ko jaunu, neskatoties uz to, ka tai ir ilga vēsture daudzās kultūrās un civilizācijās. Bieži mediācijas procesu salīdzina ar tiesāšanos, kur mediācija tiek uzskatīta par kaut ko «labu», bet tiesvedības procedūra par kaut ko «sliktu». Tikai personīgi piedaloties mediācijas procesā un atrisinot savu strīdu, var pilnvērtīgi novērtēt visas šī procesa priekšrocības.

 

Tieši tāpēc Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija (SAIVA) nolēma popularizēt, attīstīt un piedāvāt mediācijas procesa īstenošanu visām ieinteresētajām personām.

 

Saglabājiet labas attiecības ar Jūsu partneriem, vērsieties Rīgas Šķīrējtiesas Mediācijas Namā un rodiet kompromisu!