Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2021 Janvāris > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Jaunumi


Meklēt:

Kā efektīvi risināt biznesa strīdu? / Raksts žurnālā "Latvijas Tirgotājs"

17-04-2020

Labdien, cienījamie Latvijas Tirgotājs lasītāji. Mani sauc Jurijs Ņikuļcovs, esmu Rīgas šķīrējtiesas pamatlicējs un priekšsēdētājs. Kad cienītā žurnāla redaktore man sacīja, ka būtu labi kaut ko noderīgu un aktuālu pastāstīt Jums, es sāku domāt, par ko tieši, jo stāžs uzņēmējdarbībā un jurisprudencē man ir diezgan liels, esmu daudz ko redzējis un labprāt sniedzu vislabāko - dalos pieredzē. Un tāpēc arī nolēmu uzrakstīt par sfēru, kurā varu sevi nosaukt par zinošu ekspertu-praktiķi - tā ir efektīva biznesa strīdu izšķiršana. Efektīvitāte šajā jautājumā - manā skatījumā - nozīmē to, ka situācija tiek risināta ātri, bez liekas nervu un naudas tērēšanas, taisnīgi un, protams, likumīgi.

 

Bet sākumā nedaudz par statistiku. Noteikti jau visiem ir zināms interesantais un bieži vien bezizeju raksturojošais Poreto likums jeb 20/80 princips, kurš lielos vilcienos nozīmē to, ka 20% pūļu atnes 80% veiksmes, un 80% pūļu tikai 20% veiksmes. Minētais likums, spriežot pēc manas pieredzes, ir pat ļoti piemērojams biznesa darījumiem, jo 80% juridisku problēmu un strīdu biznesā rodas pie līguma sastādīšanas, neievērojot tikai 20% noteikumu.

 

Šie 20% ietver sevī līguma punktu, kas paredz iespējamo strīdu līguma noteikumu neievērošanas dēļ, nepietiekama plānošana un apspriešana ar partneri vai klientu. Protams, kad mēs slēdzam darījumu, mēs ticam, ka šis darījums noteikti būs veiksmīgs (pretējā gadījumā - tad vispār kādēļ slēgt darījumu?!), taču vienmēr pastāv risks. Diemžēl vairumā gadījumu uzņēmēji aizdomājas par to risku tikai tad, kad jau ir radušās strīdus situācijas, un tad līdz ar tām arī rodas jautājums, kā šos strīdus var risināt. Šodien piedāvāju izanalizēt dažus veidus, kā rīkoties biznesa strīda situācijā.

 

Visbiežāk biznesa strīdi ir saistīti ar parādiem - kad partneris/klients nemaksā norunātos termiņos, tāpēc kā piemēru paņemsim šo strīdus situāciju, kuru mēģināsim risināt, piemērojot dažādus visbiežāk izmantotos variantus, un izskatot to plusus un mīnusus.

 

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Piedziņa ir iespējama tikai gadījumā, ja pušu attiecības tika apstiprinātas ne ar vienkāršo līgumu, bet notariālo aktu, un kāda no pusēm nav pildījusi kādu no šī akta punktiem. Prasītājs sniedz prasības pieteikumu valsts tiesā. Parasti lēmums tiek pasludināts mēneša laikā. Taču ir kritēriji, kuri ir jāievēro:

 • obligāti ir jābūt notariālām aktam (taču pieminēšu, ka katru darījumu slēgt pie notāra ir diezgan dārgi – gan finansiāli, gan arī laika ziņā);
 • notariālajā aktā ir jābūt norādītam, ka otru strīda pusi nav jāinformē pirms lietas iesniegšanas tiesā,
 • bet ja tāda punkta nav, tad ir nepieciešams nosūtīt atbildētājam rakstisku paziņojumu un pierādīt, ka puse ir saņēmusi šo paziņojumu.

 

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā

Lai izmantotu šo kārtību, pamatparāds nevar pārsniegt 15 000 eiro. Kā notiek šīs process:

 1. Prasītājs aizpilda iesniegumu par parāda piedziņu un par visām papildus summām (līgumsods, nokavējuma procenti, likumiskie procenti utt.) un sniedz minēto iesniegumu tiesā.
 2. Tiesa no savas puses nosūta atbildētājam iesniegumu no prasītāja un veidlapu, kurā atbildētājs atzīmē punktus, kuriem viņš piekrīt vai nepiekrīt.
  Šeit sākās visinteresantākais, jo atbildētājam ir dažas opcijas, no kurām ir atkarīgs viss turpmākais process. 
  Tātad:
  a) Atbildētājs saņem, bet ignorē šo vēstuli -> tad tas tiek traktēts, ka viņš ir piekritis visam un tiesa pieņem lēmumu par labu prasītājam.
  b) Atbildētājs nesaņem tiesas vēstuli vai saņem un atzīmē, ka piekrīt tikai pamatparādam -> tad tiesa izdod lēmumu tikai par pamatparāda piedziņu no atbildētāja, vai arī lēmumu par to, ka piedziņa nav iespējama.

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā nav pieļaujama, ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijas Republikā.

Arī pieminēšu, ka manā pieredzē 90% gadījumu, diemžēl, parādnieks, protams, atzīmē to, ka nepiekrīt parādam, lai novilcinātu laiku un radītu papildus problēmas prasītājam.

 

Parāda piedziņa vienkāršotās procedūras lietās

Lai izmantotu šo kārtību, pamatparāds nevar pārsniegt 2100 eiro.

 1. Prasītājs aizpilda speciālu veidlapu un iesniedz to valsts tiesā.
 2. Strīds tiek izskatīts ātri, taču lēmumu var apstrīdēt, ko atbildētāji parasti arī dara, un tad lieta tiek nodota vispārējai prasījuma kārtībai.

Strīda puse var arī pieprasīt mutisko procesu, un sakarā ar pušu neierašanos tiesa varēs atlikt tiesas sēdes, iespējams, uz ilgākiem termiņiem, kā arī papildus tiesa var izrakstīt sodus par pušu neierašanos.

 

Vispārēja prasījuma kārtība

Protams, šī kārtība agri vai vēlu novedīs Jūsu strīdu pie kaut kāda rezultāta, taču strīda par parāda piedziņu izskatīšana vispārējā prasījuma kārtībā diemžēl var ilgt gadiem ilgi, sakarā ar valsts tiesu lielo noslogotību. Bieži vien gadās, ka parādu jau nav iespējams piedzīt, piemēram, parādnieka maksātnespējas dēļ.

 

Lietas izskatīšanas kārtība šķīrējtiesā

Šī instance ir izveidota, lai uzņēmējiem atvieglotu saimnieciskās darbības vadīšanu, kā arī lai nedaudz atslogotu valsts tiesas. Būtībā šķīrējtiesa ir alternatīvs strīdu izšķiršnas veids, kuram ir daudz priekšrocību, taču lai nebūtu nepamatoti teikts, piedāvāju Jums pa punktiem izskatīt vasts tiesas un šķīrējtiesas salīdzinājumu, lai Jūs paši varētu pieņemt savu lēmumu. Es runāšu tieši par šķīrējtiesu, kuras vadībā es atrodos (esmu pamatlicējs un priekšsēdētājs) un strādāju par šķīrējtiesnesi jau vairāk kā 20 gadus - Rīgas šķīrējtiesu (RŠT).

 

enlightened Kompetence

Valsts tiesa var izskatīt jebkuru strīdu;

Rīgas šķīrējtiesa var izskatīt gandrīz visa veida strīdus, kam pamatā ir līgumattiecības. Līgums, kurā ietverta klauzula par strīda risināšanu šķīrējtiesā, ir obligāts priekšnosacījums tam, lai strīdu varētu risināt šķīrējtiesā. Taču šķīrējtiesa nerisina uzturlīdzekļu, adopcijas, mantojuma lietu un tamlīdzīgus jautājumus. Šķīrējtiesām nav pakļauti arī tādi strīdi, kuros viena no pusēm varētu būt valsts iestāde vai uzņēmums, kur ir iesaistītas valsts intereses. Tāpat šķīrējtiesās nerisina arī maksātnespējas lietas, lietas, kas saistītas ar īrnieku izlikšanu no dzīvojamām telpām (taču īres parādu ir iespējams piedzīt arī caur šķīrējtiesu). Un šķīrējtiesām nav pakļauti arī darba strīdi, lai gan jau vairākkārt esmu dzirdējis, ka darba līgumos tikušas iekļautas šķīrējtiesas klauzulas.

 

enlightened Strīda izskatīšanas laiks

Valsts tiesa - Kā jau tika minēts augstāk, valsts tiesas ir ļoti noslogotas, lietas izskatīšana var ilgt gadiem. Pirmā tiesas sēde tiek nozīmēta ātrākais pēc 3-6 mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas. Pēc tam to var vairākkārt pārcelt dažādu iemeslu dēļ (papildus pieradījumi, pušu neierašanās utt.).

Rīgas šķīrējtiesa - No pieteikuma sniegšanas šķīrējtiesā līdz sprieduma saņemšanai paiet 5-6 nedēļas. Viena no šķīrējtiesas priekšrocībām ir tas, ka tiesas sēde notiek neatkarīgi no tā, vai puses ir ieradušās.

 

enlightened Procesa konfidencialitāte

Valsts tiesa - Komercstrīdos parasti ir atvērti procesi, un informācija ir publiski pieejama, taču tas dažos gadījumos var kaitēt reputācijai.

Rīgas šķīrējtiesa - Procesi vienmēr ir slēgti. Informācija netiek publicēta un izpausta trešajām personām.

 

enlightened Lēmuma apstrīdēšana

Valsts tiesa - Visus lēmumus var apstrīdēt, un tas atkal var krietni paildzināt strīda izskatīšanas laiku – uz gadiem.

Rīgas šķīrējtiesa - Lēmums stājās spēkā tā pieņemšanas dienā, un to nevar apstrīdēt.

 

enlightened Tiesneša izvēle

Valsts tiesa - Nevar izvēlēties tiesnesi.

Rīgas šķīrējtiesa - Reglaments ļauj procesa pusēm pašām izvēlēties šķīrējtiesnesi, ņemot vērā to, ka šķīrējtiesnesis ir kompetents speciālists tieši kādā sfērā. RŠT pastāvīgo šķīrējtiesnešu štatā šobrīd ir 58 kvalificēti un pieredzējuši šķīrējtiesneši - juristi un advokāti - no Latvijas un ārzemēm.

 

enlightened Strīda izskatīšanas kārtība

Valsts tiesa - Mutiska tiesas sēde (par izņēmumu var būt maza apmēra prasība, ja puses par to vienojas); tiesas sēde valsts valodā (arī dokumenti vai notariāli apliecināti dokumentu tulkojumi); izskatīšanas vieta – tikai pēc piekritības (pēc dzīvesvietas, juridiskās adreses vai īpašuma atrašanās vietas - atkarībā no situācijas).

Rīgas šķīrējtiesa - Tiesas process var būt kā mutisks, tā arī rakstisks (kā puses ir vienojušās); tiesas process var notikt tajā valodā, par kuru ir vienojušās puses (arī dokumentus var iesniegt tāda valodā kādā notiek process); puses var pašas izvēlēties strīda izskatīšanas vietu.

 

enlightened Palīdzība

Valsts tiesa - Maksimāli – tas ir paviršs paskaidrojums par to, kā iesniegt prasības pieteikumu.

Rīgas šķīrējtiesa - Bez maksas sniedz atbalstu – konsultācijas, dokumentu šablonus un tiešsaites dokumentu ģenerāciju, instrukcijas dažādām situācijām, līgumu korekciju, partneru uzticamības monitoringu utt.

 

enlightened Iespēja sekot līdzi procesam

Valtst tiesa - Lai uzzinātu, kādā procesa stadijā atrodas lieta, Jūs varat to apskatīt valsts tiesu mājaslapā vai nākt uz tiesu. Taču ar pašu lietu Jūs varat iepazīties tikai atnākot uz tiesu klātienē.

Rīgas šķīrējtiesa - Pastāv speciāla platforma (personiskais kabinets), kura ļauj Jums jebkurā mirklī apskatīties, kādā stadijā atrodas iesniegtā lieta, un būt informētam par visu procesu un iesniegtajiem dokumentiem savlaicīgi. Personiskajā online kabinetā Jūs varat iepazīties arī ar pašas lietas materiāliem.

 

 

Un ļoti svarīgs punkts visā šajā manējā rakstā ir tas, ka par riskiem, par strīdiem un par dažādām biznesa problēmsituācijām ir jādomā pirms šis situācijas ir radušās. Iespējamo strīdu risināšana ar partneri ir jāizrunā līguma sastādīšanas brīdi. Lai būtu iespējams sniegt pieteikumu izskatīšanai šķīrējtiesā, parakstot dokumentu – līgumu/vienošanos/pavadzīmi – ir nepieciešams iekļaut tajā šķīrējtiesas atrunu. Tas ir punkts dokumentā, kurš paredz, ka vienošanās nosacījumu pārkāpumu gadījumā starp pusēm, t.i., strīda rašanās gadījumā, strīds tiks risināts šķīrējtiesā.

 

Piemērs šai atrunai ir šāds: «Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai LR tiesā pēc prasītāja izvēles.»

 

*Šķīrējtiesas atrunā var pierakstīt vēl arī citas šķīrējtiesas - norādīt vienkārši ar komatu.

 

Citus šķīrējtiesas atrunas variantus Jūs atradīsiet pēc saites šeit.

 

Novēlu Jums, lai Jūsu uzņēmējdarbībā nav nekādu strīdu ar partneriem, bet ja tādi rodas (kas ir normāli jebkurās attiecībās - arī biznesa), tad risiniet tos efektīvi un ātri, lai terētu savu nenovērtējamo laiku tikai uz kompānijas attīstību un uzplaukumu!

 

Rīgas šķīrējtiesas priešsēdētājs Jurijs Ņikuļcovs

 Komentāri


Nav komentāru...  Rakstīt komentāru